Listaháskólinn tekur virkan þátt í alþjóðlegu samstarfi og leggur áherslu á að byggja upp samstarf við háskólastofnanir og fagumhverfi erlendis. Skólinn leggur áherslu á að búa nemendur undir að starfa á alþjóðlegum vettvangi, t.a.m. með því að veita tækifæri til námsdvalar erlendis sem hluta af námi. Á hverju ári hljóta um 100 nemendur styrki til skiptináms eða starfsnáms og fer sá hópur stækkandi. Starfsfólki skólans bjóðast einnig styrkir til kennaraskipta eða starfsþróunar erlendis. Með þátttöku í norrænum samstarfsnetum og alþjóðlegum verkefnum vex tengslanet skólans en þar gegna menntaáætlanir Erasmus+ og Nordplus veigamiklu hlutverki. 

Síðast liðin ár hefur Listaháskólinn verið leiðandi í samstarfsverkefnum listaháskóla og hlotið styrki úr Erasmus+ áætluninni. Markmið verkefnanna er þróun náms og kennslu á fagsviði lista. Auk þess leiðir skólinn tvö Nordplus samstarfsnet, KUNO og Norteas, sem felur í sér fjármögnun verkefna og úthlutun styrkja.

Starfsmenn alþjóðaskrifstofu

Alma Ragnarsdóttir, forstöðumaður.
Samstarfssamningar, skiptinám, starfsmannaskipti og Nordplus samstarfsnet.
Þorgerður Edda Hall, verkefnastjóri. 
Samstarfsverkefni, skiptinám og starfsnám.
Helga Soffía Einarsdóttir, alþjóðafulltrúi. 
Skiptinám.

Aðildarsamtök og samstarfsnet

ELIA samtök listaháskóla í Evrópu
AEC samtök Evrópskra tónlistarháskóla
Cumulus alþjóðleg samtök hönnunarháskóla
EAAE samstarfsnet háskóla í Evrópu á sviði arkitektúrs
Listi yfir Nordplus samstarfsnet

Starfsmenn alþjóðaskrifstofu

Alma Ragnarsdóttir, alma@lhi.is

Þorgerður Edda Hall, thorgerdurhall@lhi.is

Helga Soffía Einarsdóttir, helgasoffia@lhi.is

 

Alþjóðaskrifstofan er í Þverholti 11, 5. hæð.

Viðtalstími alþjóðaskrifstofu er mánudaga - fimmtudaga frá kl. 09.00 - 16.00.

Alþjóðafulltrúar hafa fasta viðveru á Sölvhólsgötu og í Laugarnesi tvisvar sinnum í mánuði.