Allir sem nota gögn á bókasafni og upplýsingaþjónustu LHÍ verða að virða höfundarétt þeirra, hvort sem um er að ræða bækur, tímarit, hljóðrit, nótur, myndbönd, rafræn gögn eða önnur form.

Samkvæmt höfundalögum nr. 73/1972 hefur höfundur einn rétt á því að gera eintök af verkum sínum, dreifa þeim, sýna þau og birta.

Samningar við bókasöfn hafa verið gerðir þar sem þessar reglur hafa verið rýmkaðar að einhverju leyti.

Allir sem nota gagna- og tímaritasöfnin sem bókasafn og upplýsingaþjónusta LHÍ kaupir aðgang að, verða að virða höfundarétt á þeim verkum sem þar eru aðgengileg.

Hann er samkvæmt lögum og gerðum samningum milli bókasafnsins og seljenda/eigenda.

Almennt má segja að þeir samningar feli í sér að rafræn tímarit og aðrar heimildir sem tilgreindar eru á vef bókasafn LHÍ séu eingöngu til afnota fyrir nemendur, kennara, og aðra starfsmenn LHÍ í þeim tilgangi að stunda nám, kennslu, rannsóknir og annað sem telst til einkanota.

Það er með öllu óheimilt að nota upplýsingarnar í hagnaðarskyni og kerfisbundið niðurhal (download), afritun og dreifing á þeim er stranglega bönnuð.

 

Nánari upplýsingar um höfundarétt má finna á eftirtöldum vefjum:
Fjölís - hagsmunafélag samtaka sem koma fram fyrir hönd rétthafa að verkum sem njóta höfundarréttar og nýtt eru með ljósritun eða annarri hliðstæðri eftirgerð rita.

Hagþenkir - félag höfunda fræðirita og kennslugagna

Rithöfundasamband Íslands

Höfundalög 1972 nr. 73