Tónlistardeild

Hljóðfæraleikur/söngur B.Mus.

2018 - 2019

1. ár Haustönn 
Aðalhljóðfæri / söngur 
EIH0110T / 10 ECTS
A
S
Kammertónlist
(ekki í söng)

KAM0002T / 2 ECTS
A
S
Tónfræði
TNF103T / 3 ECTS
F
S
Tónbókmenntir
TNB103T / 3 ECTS
F
S
Inngangur að
akademískum skrifum

IAV002T / 2 ECTS
F
S
Tónheyrn
TNH1102T / 2 ECTS
F
S
Nýnemavika
NNV0001T / 1 ECTS
H
S
Tónlistarlíf
TÓL0102T / 2 ECTS
H
S
Flytjandinn / kennarinn
FLK0002T / 2 ECTS
H
S
Líkami, list og heilsa
LLH0101T / 2 ECTS
H
S
Leiktúlkun (söngur)
LEI1102T / 2 ECTS
S
Blaðlestur fyrir söngvara
BLS0102T/ 4 ECTS
S
Blaðlestur píanó
BLA1102T/ ECTS
S
Hljómsveitarleikur (strengir)
HLS0102T/ 2 ECTS
S
Blaðlestur fyrir gítar
BLAG102T/ 2 ECTS
S
Blaðlestur fyrir 
​blásturshljóðfæri

BLAB102T/ 2 ECTS
S
1. ár Vorönn 
Aðalhljóðfæri / söngur
EIH0201T / 10 ECTS
V
S
Kammertónlist
KAM0002T/ 2 ECTS
V
S
Spuni
SPU0001T / 1 ECTS
F
S
Tónfræði
TNF203T / 3 ECTS
F
S
Tónbókmenntir
TNB203T / 3 ECTS
T
S
Tónheyrn
TNH2031202T / 2 ECTS
T
S
Líkami, list & heilsa
LLH0001T / 1 ECTS
F
S
Leiktúlkun (söngur)
LEI1202T / 2 ECTS
T
S
Blaðlestur fyrir söngvara
BLS0202T / 2 ECTS
T
S
Framburður (söngur)
IPA0202T / 2 ECTS
T
S
Óperusena
2 ECTS
T
S
Blaðlestur píanó
BLA1202T / 2 ECTS
T
S
Greining (píanó)
GREK000T / 2 ECTS
T
S
Sinfóníuhljómsveit / 
kammersveit
(strengir)
HLJ0002T / 2 ECTS
T
S
Greining (strengir)
GREK000T / 2 ECTS
T
S
Hljómsveitarleikur
(strengir)

HLS0202T / 2 ECTS
T
S
Blaðlestur fyrir gítar
BLAG202T / 2 ECTS
T
S
Greining (gítar)
GREK000T/ 2 ECTS
T
S
Sinfoníetta / barokk (gítar)
SIN0002T/ 2 ECTS
T
S
Sinfóníuhljómsveit / 
kammersveit 
(blásarar)
HLJ002T/ 2 ECTS
T
S
Greining (blásarar)
GREK000T/ 2 ECTS
T
S
Blaðlestur fyrir
blásturshljóðfæri

BLAB202T / 2 ECTS
T
S
2. ár Haustönn 
Aðalhljóðfæri / söngur
EIH0310T / 10 ECTS
V
S
Kammertónlist
KAM0002T/ 2 ECTS
V
S
Tónfræði
TNF303T / 3 ECTS
F
S
Tónbókmenntir
TNB303T / 3 ECTS
F
S
Tónheyrn
TNH1302T / 2 ECTS
T
S
Sértæk kennslufræði
SÉK0103T / 3 ECTS
T
S
Starfsumhverfi tónlistar
STU101T/ 1 ECTS
F
S
Leiktúlkun (söngur)
LEI1102T / 2 ECTS
T
S
Framburður (söngur)
IPA102T / 2 ECTS
T
S
Greining (píanó)
GRER000T / 2 ECTS
T
S
Greining (strengir)
GRER000T / 2 ECTS
T
S
Greining (gítar)
GRER000T / 2 ECTS
T
S
Greining (blásarar)
GRER000T / 2 ECTS
T
S
2. ár Vorönn 
Aðalhljóðfæri / söngur 
EIH0410T / 10 ECTS
V
S
Kammertónlist
KAM0002T / 2 ECTS
V
S
Tónheyrn
 TNH1402T / 2 ECTS
V
S
Sértæk kennslufræði
 SÉK0203T / 3 ECTS
F
S
Samtal
SAT000-02S/2 ECTS
F
S
Leiktúlkun (söngur)
LEI1202T / 2 ECTS
T
S
Sinfóníuhljómsveit / 
kammersveit
(strengir)
 HLJ0002T/ 2 ECTS
T
S
Sinfóníetta / barokk (gítar)
SIN0002T/ 2 ECTS
T
S
Sinfóníuhljómsveit / 
kammersveit
(blásarar)
HLJ0002T/ 2 ECTS
T
S
3. ár Haustönn 
Aðalhljóðfæri / söngur 
EIH0510T / 10 ECTS
V
S
Kammertónlist
KAM0002T / 2 ECTS
F
S
Lokaritgerð
LOK0006 / 6 ECTS
F
S
Starfsumhverfi tónlistar
STU201T / 0 ECTS
F
S
Hagnýtur hljómborðsleikur
(píanó)

HLJ0002T / 2 ECTS
T
S
3. ár Vorönn 
Kammertónlist
KAM0002T / 2 ECTS
V
S
Lokaverkefni
 LOKF018T / 18 ECTS
V
S
Íslensk tónlistarsaga
TÓS0104T / 4 ECTS
F
S
Sinfóníuhljómsveit / 
​kammersvei (strengir)

HLJ0002T / 2 ECTS
F
S
Sinfóníuhljómsveit /
kammersveit (blásarar)

HLJ0002T / 2 ECTS
F
S

Kennsluskrá

Hæfniviðmið námsbrautar

Þekking

Að loknu námi býr nemandi yfir þekkingu á sviði hljóðfæraleiks.
​Í því felst að nemandi:

 • Hafi þekkingu á kenningum og hugtökum listgreinarinnar, svo sem tónfræði, tónbókmenntum, tónlistarsögu og stílbrigðum tónlistarinnar.
 • Skilji aðferðir sem liggja til grundvallar iðkunar hljóðfæraleiks og söngs.
 • Hafi innsæi og skilning til að nálgast viðfangsefni hljóðfæraleiks sem sjálfstæður einstaklingur.
 • Hafi þekkingu á starfsumhverfi listgreinarinnar. 
 • Þekki undirstöðuatriði leitar- og upplýsingatækni.
 • Þekki tækja- og hugbúnað sem þjónar listgreininni.
 • Hafi grunnþekkingu á lagalegu umhverfi tónlistarmanns, réttindum flytjenda og höfunda.

Leikni 

Að loknu námi getur nemandi beitt aðferðum og verklagi á sviði hljóðfæraleiks.
​Í því felst að nemandi:

 • Hafi öðlast færni í tónlistarflutningi og geti samhæft tækni og túlkun.
 • Geti tekið gagnrýna afstöðu til eigin verkefna og annarra.
 • Geti beitt gagnrýnum aðferðum við listsköpun.
 • Geti tekið ákvarðanir og rökstutt mál sitt á faglegum grunni.
 • Búi yfir tækni og leikni til að vinna sjálfstætt.
 • Hafi víðsýni og frumleika í hugsun, sköpun og túlkun.
 • Greini hvenær þörf er á upplýsingum og hafi færni til að afla þeirra, meta áreiðanleika og nýta á viðeigandi hátt.
 • Hafi tamið sér leitandi og fjölbreytt vinnubrögð.
 • Geti nýtt sér tækja- og tæknibúnað.

Hæfni

Að loknu námi getur nemandi hagnýtt þekkingu sína og leikni í starfi og/eða frekara námi.
​Í því felst að nemandi:

 • Geti unnið sjálfstætt og skipulega, sett sér markmið, gert starfsáætlun/verkáætlun og fylgt henni.
 • Hafi mótað innsæi til sjálfstæðrar sköpunar.
 • Sé fær um að flytja/túlka tónlist öðrum til ánægju.
 • Geti tekið virkan þátt í samstarfi og stjórnað hópvinnu.
 • Sé fær um að túlka og kynna hugmyndir sínar og rannsóknarniðurstöður.
 • Hafi þróað með sér hæfni til frekara náms innan tónlistarinnar.
A Aðalfag
F Fræði
H Hagnýt þekking
T Tækni
V Vinnustofa
B Bundið val
S Skylda
V Val

Fyrri ár

Kennsluskrá

Rennið niður síðuna til að skoða kennsluskrána