Tónlistardeild

Kirkjutónlist BA

2018 - 2019

1. ár Haustönn 
Orgel
ORG0102T/ 4 ECTS
A
S
Lítúrgískur orgelleikur
LTO0104T / 4 ECTS
A
S
Kórstjórn
KÓS0102T / 4 ECTS
A
S
Söngur
SÖN0101T / 2 ECTS
A
S
Tónfræði
TNF103T​ / 3 ECTS
F
S
Inngangur að
akademískum skrifum

IAV002T / 2 ECTS
F
S
Tónbókmenntir
TNB103T / 3 ECTS
F
S
Tónheyrn
TNH1102T/ 2 ECTS
F
S
Nýnemavika
NNV0001T / 1 ECTS
F
S
Tónlistarlíf
TÓL0102T / 2 ECTS
H
S
Flytjandinn / kennarinn
FLK0002T / 2 ECTS
H
S
Líkami, list og heilsa
LLH0101T / 2 ECTS
H
S
Píanó
PNO0102T/ 1 ECTS
H
S
1. ár Vorönn 
Orgel
ORG0204T/ 4 ECTS
A
S
Lítúrgískur orgelleikur
LTO0204T / 4 ECTS
A
S
Kórstjórn
KÓS0204T / 4 ECTS
A
S
Söngur
SÖN0102T / 2 ECTS
F
S
Tónfræði
TNF203T / 3 ECTS
F
S
Greining
GREK00T / 2 ECTS
F
S
Tónbókmenntir
TNB203T / 3 ECTS
F
S
Tónheyrn
TNH1202T / 2 ECTS
F
S
Líkami, list & heilsa
LLH0201T / 1 ECTS
F
S
Píanó
PNO0202T/ 1 ECTS
H
S
Frjálst val
3 ECTS
V
2. ár Haustönn 
Orgel
ORG0304T / 4 ECTS
A
S
Lítúrgískur orgelleikur
LTO0304T / 4 ECTS
A
S
Kórstjórn
KÓS0304T/ 4 ECTS
A
S
Söngur
SÖN0202T / 2 ECTS
F
S
Tónfræði
TNF303T / 3 ECTS
F
S
Greining
GREK00T / 2 ECTS
F
S
Tónbókmenntir
TNB303T / 3 ECTS
F
S
Sálma- og helgisiðafræði
SHF0104T / 4 ECTS
F
S
Tónheyrn
TNH1302T / 2 ECTS
F
S
Frjálst val
2 ECTS
V
2. ár Vorönn 
Orgel
ORG0404T/ 4 ECTS
A
S
Lítúrgískur orgelleikur
LTO0404T / 4 ECTS
A
S
Kórstjórn
KÓS0404T / 4 ECTS
A
S
Söngur
SÖN0302T / 2 ECTS
F
S
Sálma- og helgisiðafræði
SHF0204T / 4 ECTS
F
S
Tónheyrn
TNH1402T / 2 ECTS
F
S
Frjálst val
10 ECTS
V
3. ár Haustönn 
Orgel
ORG0504T/ 4 ECTS
A
S
Lítúrgískur orgelleikur
LTO0501T / 1 ECTS
A
S
Tölusettur bassi
TSB101T / 1 ECTS
A
S
Söngur
SÖN0402T / 2 ECTS
F
S
Sálma- og helgisiðafræði
SHF0304T / 4 ECTS
F
S
Orgelfræði
OFR0104T / 6 ECTS
F
S
Lokaritgerð
LOK006T / 6 ECTS
F
S
Frjálst val
8 ECTS
V
3. ár Vorönn 
Tölusettur bassi
TSB0201T / 1 ECTS
A
S
Orgelfræði
 OFR0202T / 2 ECTS
F
S
Íslensk tónlistarsaga
TÓS0104T / 4 ECTS
F
S
Barnakór
BAK0104T /4 ECTS
H
S
Frjálst val
1 ECTS
V

 

 

 

 

 

Kennsluskrá

Hæfniviðmið námsbrautar

Þekking

Að loknu námi býr nemandi yfir þekkingu á sviði kirkjutónlistar.
​Í því felst að nemandi:

 • Hafi góða þekkingu á afmörkuðu fræðasviði listgreinarinnar.
 • Skilji aðferðir sem liggja til grundvallar hljóðfæraleik og söng við kirkjuathafnir.
 • Hafi innsæi og skilning til að nálgast viðfangsefni hljóðfæraleiks og söngs sem sjálfstæður einstaklingur.
 • Hafi þekkingu á starfsumhverfi kantors/organista.
 • Þekki undirstöðuatriði leitar- og upplýsingatækni.
 • Þekki tækja- og hugbúnað sem þjónar listgreininni.
 • Hafi grunnþekkingu á lagalegu umhverfi tónlistarmanna.

Leikni

Að loknu námi getur nemandi beitt aðferðum og verklagi á sviði kirkjutónlistar.
​Í því felst að nemandi:

 • Hafi öðlast færni í tónlistarflutningi og geti samhæft tækni og túlkun.
 • Geti tekið gagnrýna afstöðu til eigin verkefna og annarra.
 • Geti tekið ákvarðanir og rökstutt mál sitt á faglegum grunni.
 • Búi yfir tækni og leikni til að vinna sjálfstætt.
 • Hafi víðsýni og frumleika í hugsun, sköpun og túlkun.
 • Greini hvenær þörf er á upplýsingum og hafi færni til að afla þeirra, meta áreiðanleika og nýta á viðeigandi hátt.
 • Hafi tamið sér leitandi og fjölbreytt vinnubrögð.
 • Geti nýtt sér tækja- og tæknibúnað.

Hæfni 

Að loknu námi getur nemandi hagnýtt þekkingu sína og leikni í starfi og/ eða frekara námi.
​Í því felst að nemandi:

 • Hafi tileinkað sér vinnubrögð sem eru viðurkennd á viðkomandi starfs- og fræðasviði
 • Geti unnið sjálfstætt og skipulega, sett sér markmið, gert starfsáætlun/verkáætlun og fylgt henni.
 • Geti beitt viðurkenndum aðferðum við að afla gagna sem tengjast starfi kantors/organista
 • Hafi mótað innsæi til mannlegra samskipta við kirkjustarf.
 • Sé fær um að túlka og kynna hugmyndir sínar.
 • Geti tekið virkan þátt í samstarfi og stjórnað hópvinnu.
 • Hafi þróað með sér hæfni til frekara náms innan tónlistarinnar.
A Aðalfag
F Fræði
H Hagnýt þekking
T Tækni
V Vinnustofa
B Bundið val
M Millideildaval
S Skylda
V Val

Fyrri ár

Kennsluskrá

Rennið niður síðuna til að skoða kennsluskrána