Sviðslistadeild

Leikarabraut BA
 

1. ár Haustönn 
Aðdragandi
ADRA002S / 2 ECTS
S
Leikritun og greiningi
LGO002S / 2 ECTS
S
Leiktúlkun I
LTÚ10010 / 10 ECTS
S
Sviðslistasaga I
SSR0107S / 7 ECTS
S
Sýningargreining
SYNGR002S / 2 ECTS
S
Tækni I
TÆK01006S / 6 ECTS
S
1. ár Vorönn
Íslensk leiklistarsaga
ISL0004S / 4 ECTS
S
Leiktúlkun II
LTÚ02012S / 12 ECTS
S
Sviðslistarsaga II
SMP02007S / 7 ECTS
S
Tækni II
TÆKL0206S / 7 ECTS
S
Valgrein
2 ECTS
V
2. ár Haustönn
Fagumhverfii
FAGS001S / 1 ECTS
S
Grísku harmleikirnir
GHS0002S / 2 ECTS
S
Leiktúlkun III
LKT10316S / 16 ECTS
S
Tækni III
TÆK0307S / 7 ECTS
S
Trúðurinn
THHG002S / 2 ECTS
S
Valgrein
2 ECTS
V
2. ár Vorönn
Leiktúlkun IV
LKT0417S / 17 ECTS
S
Shakespear
SÍS0002S / 2 ECTS
S
Sviðslistin og fræðin
2 ECTS
S
Tækni IV
TÆKL0407S / 7 ECTS
S
Valgrein
2 ECTS
V
3. ár Haustönn
Complete Vocal tækni
2 ECTS
S
Grísku harmleikirnir
GHS0002S / 2 ECTS
S
Leikritalestur
LELE002S / 2 ECTS
S
Leiktúlkun V
LKT0417S/ 16 ECTS
S
Samtímaleiklist
2 ECTS
S
Saga samsköpunar
SSÖ002S / 2 ECTS
S
Tækni
TÆK0508S / 8 ECTS
S
Valgrein
2 ECTS
V
3. ár Vorönn
Leikarinn sem höfundur
LSH0008S / 8 ECTS
S
Shakespear
SÍS0002S / 2 ECTS
S
Lokaverkefni leikara
LOKL018S / 18 ECTS
S
Starfsumhverfi sviðslista
SUS0002L / 2 ECTS
S
Valgrein
2 ECTS
V

 

 

 

 

 

Kennsluskrá 2017- 2018
2. og 3. ár

Hæfniviðmið námsbrautar

Þekking

Að loknu námi býr nemandi yfir þekkingu á sviði leiklistar.
​Í því felst að nemandi:

 • Hafi skilning á mismunandi stílum greinarinnar.
 • Hafi á námstímanum tekist á við viðeigandi stíltegundir og aðferðafræði sinnar listgreinar.
 • Hafi öðlast faglega meðvitund um eigin líkama til listsköpunar.
 • Hafi skilning og þekkingu á mikilvægi samfelldrar þjálfunar innan listgreinarinnar.
 • Þekki kenningar, hugtök og aðferðir sviðslista.
 • Hafi tileinkað sér víðtæka þekkingu og skilning á starfi leikarans.
 • Hafi þekkingu og skilning á sviðslistum,sögu þeirra og stöðu í samtímanum.
 • Þekki möguleika og takmarkanir sviðslistaformsins, semog snertifleti þess við aðrar listgreinar og menningarkima.
 • Kunni að leita sér upplýsinga og efniviðar, og þekki undirstöðuatriði leitar- og upplýsingatækni.
 • Hafi þekkingu á aðferðum helstu kennismiða í leiktúlkun.
 • Geti tekið og rökstutt ákvarðanir á faglegum grunni sviðslista.
 • Geti beitt  aðferðum og tækni í leiktúlkun.
 • Hafi tæknilega færni í raddbeitingu, líkamsbeitingu og söng.

Leikni 

Að loknu námi getur nemandi beitt aðferðum og verklagi á sviði leiklistar.
​Í því felst að nemandi:

 • Hafi tileinkað sér víðsýni og frumleika í hugsun sem nýtist í námi og starfi.
 • Geti lagt sjálfstætt mat á þær aðferðir sem nýttar eru innan leiklistar.
 • Geti beitt gagnrýnni nálgun við greiningu viðfangsefna.
 • Hafi tileinkað sér gagnrýna sýn á eigin verk og annarra.
 • Hafi ræktað ímyndunarafl sitt til sjálfstæðrar sköpunar og tamið sér fagleg vinnubrögð og áræðni í úrlausnum.
 • Greini hvenær þörf er á upplýsingum og hafi færni til að afla þeirra, meta áreiðanleika og nýta á viðeigandi hátt.     

Hæfni

Að loknu námi getur nemandi hagnýtt þekkingu sína og leikni í starfi og/ eða frekara námi.
​Í því felst að nemandi:

 • Geti nýtt þekkingu sína og skilning til listsköpunar.
 • Geti sett fram listræna hugmynd, þróað hana og skilað af sér í heildstæðu verki.
 • Geti tekið virkan þátt í listrænu samstarfi af mismunandi stærðargráðum og út frá ólíkum forsendum.                                          
 • Geti unnið í hóp á jafningjagrundvelli, tekið tillit til ólíkra sjónarmiða og hlustað á aðra af virðingu.
 • Geti nýtt sér leiðsögn og unnið úr athugasemdum þannig að það komi að gagni í listrænni vinnu.
 • Sé fær um að túlka og miðla hugmyndum sínum, viðfangsefnum og niðurstöðum, með skýrum hætti, í rituðu og mæltu máli.
 • Hafi öðlast færni og úthald í lifandi listflutningi.
 • Geti samhæft tækni, tjáningu og sköpun í lifandi listflutningi.
 • Sé fær um að miðla á áhrifaríkan hátt, listrænum hugmyndum sínum í gegnum hlutverk sitt til áhorfenda.
 • Geti sett sér markmið, gert verkáætlanir og fylgt þeim, jafnt sem einstaklingur og innan hóps.
 • Hafi þróað með sér sjálfsaga og sjálfstæð vinnubrögð til frekara náms og starfa.
 • Hafi innsæi til að nálgast viðfangsefni greinarinnar á einstaklingsbundinn hátt.
 • Hafi grunnþekkingu á starfsumhverfi leikarans og geti þróað kunnáttu sína og færni.
 • Hafi tileinkað sér sjálfsgagnrýni og geti beitt henni meðvitað í listrænu ferli.
S Skylda
V Val

Fyrri ár

Kennsluskrá ársins 2017- 2018
 

Kennsluskrá

Rennið niður síðuna til að skoða kennsluskrána