Myndlistardeild

Myndlist BA

2018 - 2019

1. ár Haustönn 
Leiðir og úrvinnsla
LÚR1010Ms1 / 10 ECTS
V
S
Möppugerð og myndvinnsla
MGM1132Ms1 / 2 ECTS
V
S
Samræður
 SAM1232Ms / 2 ECTS
V
S
Tækninámskeið
TKN1016MS / 6 ECTS
V
S
Módernismi í myndlist
MOD1018MFS / 8 ECTS
F
S
Akademísk skrif
ASK0002MSF / 2 ECTS
F
S
Landslag og náttúra
í myndlist

LNM1134Mv / 4 ECTS
F
V
Fagurfræði í hugmyndaheimi
nútímans

FAG1002MV / 2 ECTS
F
V
Decolonized Art + Design
HFR244-04H / 4 ECTS
F
V
Trú í myndlist frá upphafi
TRU0004M / 4 ECTS
F
V
1. ár Vorönn 
Ljósmyndaverk
LJÓ0202Mv / 2 ECTS
B
V
Mótun - tækninámskeið
MÓT1132Mv / 2 ECTS
B
V
Upprisa trésins
UPP1002MV / 2 ECTS
B
V
Undirbúningur videóverka -
skissur

VID1132Mv / 2 ECTS
B
V
Mannöldin
MAN2007MV / 7 ECTS
B
V
Athafnir
ATH2007MV / 7 ECTS
B
V
Málverkið -
Tími og kort af öllu

MÁT2008MV / 7 ECTS
B
V
Digital - Postdigital
DIG1007MV / 7 ECTS
B
V
Rými málmsins
RYM2006Mv / 7 ECTS
B
V
Málverk, teikning, túlkun
MTT2007MV / 7 ECTS
B
V
Uppgjör 1. árs
UPP1134Ms / 4 ECTS
S
V
Alþjóðleg myndlist 
LIS2134Ms / 4 ECTS
S
F
Hinn fagri dauði
DAU2004MF / 4 ECTS
V
F
Kynusli í listsköpun
KYN1022Mv / 4 ECTS
V
F
Umbrot á tvívíðum fleti
UTF2014Mv / 4 ECTS
V
F
Íslensk myndlist í samtíð
LIS1314Mv / 4 ECTS
V
F
Ljósmyndin sem
samfélagssáttmáli

LJÓS2004MV/ 4 ECTS
V
F
Videólist og
tilraunakvikmyndir

VID1004MV/ 4 ECTS
V
F
Teikning sem aðferð og
miðill

TEI1002MV / 4 ECTS
V
F
2. ár Haustönn 
Flötur
FLÖ9018Mv2/ 18 ECTS
F
B
Rými
RÝM9018Mv / 18 ECTS
V
B
Tími
TÍM9018Mv2 / 18 ECTS
V
B
Samræður
SAM1232Ms/ 2 ECTS
V
S
Tilgátuflötur
TFF1002Mv2 / 2 ECTS
F
S
Tilgáturými
TRR1002Mv2 / 2 ECTS
F
B
Tilgátutími
TTT1002Mv2 / 2 ECTS
F
B
Íslensk myndlist 
LIS0398Ms2 / 8 ECTS
F
S
Landslag og náttúra
í myndlist

LNM1134Mv / 4 ECTS
F
V
Fagurfræði í hugmyndaheimi
nútímans

FAG1002MV / 2 ECTS
F
V
Decolonized Art and Design
HFR244-04H / 4 ECTS
F
V
Art and Identity
AAI1134M / 2 ECTS
V
F
Skapandi skrif
SSK0004Mv / 4 ECTS
F
V
Trú í myndlist frá upphafi
TRU0004M / 4 ECTS
F
V
2. ár Vorönn 
Samtal 
SAMT002S / 2 ECTS
S
V
Mannöldin
MAN2007MV / 7 ECTS
B
V
Athafnir
ATH2007MV / 7 ECTS
B
V
Málverkið -
Tími og kort af öllu

MÁT2008MV / 7 ECTS
B
V
Digital - Postdigital
DIG1007MV / 7 ECTS
B
V
Vinnustofa 2. árs
VST2011MV 11 ECTS
F
S
Hinn fagri dauði
DAU2004MF / 4 ECTS
V
F
Kynusli í listsköpun
KYN1022Mv / 4 ECTS
V
F
Umbrot á tvívíðum fleti
UTF2014Mv / 4 ECTS
V
F
Sýningagerð og
sýningastjórnun

SGS2004MV / 4 ECTS
V
F
Íslensk myndlist í samtíð
LIS1314Mv / 4 ECTS
V
F
Ljósmyndin sem
samfélagssáttmáli

LJÓS2004MV/ 4 ECTS
V
F
Videólist og
tilraunakvikmyndir

VID1004MV/ 4 ECTS
V
F
Teikning sem aðferð og miðill
TEI1002MV / 4 ECTS
V
F
Decolonized Art and Design
HFR244-04H / 2 ECTS
V
F
Art and Identity
AAI1134M / 2 ECTS
V
F
3. ár Haustönn 
Vinnustofa prófessora- Texti
VPR-T16MV / 6 ECTS
V
S
Vinnustofa prófessora-
Vinnuferli

VPR-V16MV / 6 ECTS
V
S
Vinnustofa prófessora-
Sýning

VPR-SO16MV / 6 ECTS
V
S
Samræður
SAM1232Ms/ 2 ECTS
F
S
Málstofa BA ritgerðar
BAM2202Ms3 / 2 ECTS
F
S
Landslag og náttúra
í myndlist

LNM1134Mv / 4 ECTS
F
V
Fagurfræði í
hugmyndaheimi nútímans

FAG1002MV / 2 ECTS
F
V
Decolonized Art and Design
HFR244-04H / 4 ECTS
F
V
Samhengi og rými:
þátttöku og venslalist

MM-F1005MS / 4 ECTS
V
F
Skapandi skrif
SSK0004Mv / 4 ECTS
F
V
Trú í myndlist frá upphafi
TRU0004M / 4 ECTS
F
V
3. ár Vorönn 
BA verkefni -
ritgerð og greinagerð

BAM1134MS3/ 4 ECTS
F
S
Samsýning
RÝM9018Mv / 18 ECTS
V
S
Seyðisfjörður
SSE2102Mv3 / 2 ECTS
AV
S
Starfsumhverfi myndlistar
STM0204MS / 4 ECTS
V
S
Hinn fagri dauði
DAU2004MF / 4 ECTS
V
F
Kynusli í listsköpun
KYN1022Mv / 4 ECTS
V
F
Umbrot á tvívíðum fleti
UTF2014Mv / 4 ECTS
V
F
Sýningagerð og
sýningastjórnun

SGS2004MV / 4 ECTS
V
F
Íslensk myndlist í samtíð
LIS1314Mv / 4 ECTS
V
F
Ljósmyndin sem
samfélagssáttmáli

LJÓS2004MV/ 4 ECTS
V
F
Videólist og
tilraunakvikmyndir

VID1004MV/ 4 ECTS
V
F
Teikning sem aðferð og miðill
TEI1002MV / 4 ECTS
V
F
Skynjun og sköpunarferli
LIS004F / 4 ECTS
V
F

 

Kennsluskrá

Hæfniviðmið námsbrautar

Þekking

Að loknu námi býr nemandi yfir þekkingu á sviði myndlistar.
​Í því felst að nemandi:

 • Hafi öðlast almennan skilning á helstu kenningum og hugtökum myndlistar.
 • Hafi haldgóða vitneskju um samtímamyndlist.
 • Hafi skilning á tengslum listsköpunar og fræðilegrar þekkingar.
 • Þekki til mismunandi aðferða listrannsókna.
 • Þekki starfstengda þætti myndlistar, hlutverk listamannsins og virkni frumsköpunar í samfélagi.
 • Geri sér grein fyrir skörun myndlistar við önnur listform og fagsvið.

Leikni

Að loknu námi getur nemandi beitt aðferðum og verklagi á sviði myndlistar.
​Í því felst að nemandi:

 • Geti notað viðeigandi aðferðir, tækja- og hugbúnað, við úrlausn verkefna á sviði myndlistar.
 • Geti nýtt sér upplýsingatækni á viðeigandi hátt.
 • Geti beitt jöfnum höndum innsæi og gagnrýnum aðferðum við greiningu viðfangsefna á sviði myndlistar.
 • Geti lagt sjálfstætt mat á og rökstutt ákvarðanir á faglegum forsendum myndlistar.
 • Hafi tileinkað sér víðsýni, frumleika og áræðni í listhugsun og sköpun
 • sýna fram á gagnrýna nálgun við eigin listsköpun og annarra.

Hæfni

Að loknu námi getur nemandi hagnýtt þekkingu sína og leikni í starfi og/ eða frekara námi.
​Í því felst að nemandi:

 • Hafi þróað með sér hæfni og ábyrg vinnubrögð fyrir frekara nám og / eða störf á fagsviðinu.
 • Geti unnið sjálfstætt, sett sér markmið, gert verkáætlun og fylgt henni að fullbúnu verki.
 • Geti tekið virkan þátt í samstarfi og leitt verkhópa.
 • Sé fær um að miðla eigin verkum, viðfangsefnum og rannsóknarniðurstöðum með skýrum hætti.
 • Sé fær um að fjalla um eigin verk og annarra með skýrum hætti í rituðu og mæltu máli.
 • Hafi skilning á áhrifum framsetningarforma á inntak og merkingu myndlistar
 • geti lagt mat á gildi frumsköpunar í samfélaginu.
F Fræði
V Vinnustofa
B Bundið val
S Skylda
V Val

Fyrri ár

Kennsluskrá

Rennið niður síðuna til að skoða kennsluskrána